Om APOTEKEREN A.m.b.a.

Om APOTEKEREN

APOTEKEREN blev etableret i 1991 og var den første apotekerkæde i Danmark. I begyndelsen var der 6 apotekere, og siden da er der kommet mange flere af landets apoteker til.

Den 1. januar 2014 optog APOTEKEREN alle tidligere medlemmer af ditapotek A.m.b.a i kæden, og APOTEKEREN er nu landets største apotekerkæde.

 

I uge 17-19 2024 har vi kørt en Kundetilfredshedsundersøgelse. Vinderne af gavekort på 500 kr. til deres lokale apotek blev: Søren Lind, Helle Lindebjerg Nielsen, Hanne Dalsgaard, Peter Munch Andersen og Helga Ørgaard.

Vinder er kontaktet direkte.

 

APOTEKERENs vision

Medarbejdere, samarbejdspartnere og apotekere anser APOTEKEREN som Danmarks mest attraktive apotekskæde.

APOTEKERENs værdier og leveregler

Værdierne og levereglerne understøtter alle handlinger i APOTEKEREN og er fundamentet i målsætningen om at skabe værditilvækst hos det enkelte medlem og dennes apotek.

 

 

APOTEKERENs mission

Gennem et fagligt, professionelt og forpligtende fællesskab med plads til forskelle: 

  • Støtter kæden det enkelte apotek i at tilfredsstille: Medarbejdere, Kunder, Samarbejdspartnere, Apotekere
  • Leverer kæden indkøbs- og kampagnesamarbejde
  • Udvikler kæden sammenhæng mellem det fysiske og det digitale apotek

Værdier

APOTEKEREN ønsker at optimere service og information over for kunder, personale og medlemmer. Det gør vi ud fra værdierne:
TillidVidenKvalitetØkonomisk optimering

Tillid: Apotekerne optræder med troværdighed i alle henseender, hvilket skaber tillid hos kunder og samarbejdspartnere.

Viden: Apotekernes viden giver kunderne sikkerhed for både korrekt distribution og korrekt anvendelse af medicin. Apotekerne anvender deres viden til mersalg, således at kunden oplever en bedre virkning af et allerede solgt produkt eller får mindsket eventuelle bivirkninger ved produktet.

Kvalitet: Apotekernes høje kvalitetsniveau i alt, hvad vi gør, skaber tryghed, udvikling og fornyelse til gavn for kunder og samfund.

Økonomisk optimering: Apotekernes rationelle drift skaber grundlaget for en god økonomi og er til gavn for kunderne, for samfundet, for medarbejderne og for apotekets udvikling.

Leveregler

Udover efterlevelse af værdierne kræves det, at de enkelte medlemmer følger kædens fire leveregler:
Fortrolighed • Loyalitet Ansvarlighed God tone

Fortrolighed: Medlemmerne holder interne og fortrolige informationer for sig selv.

Loyalitet: Medlemmerne er loyale overfor de vedtagne beslutninger. Det forventes, at den enkelte apoteker er et godt forbillede for sine medarbejdere og går forrest for at at opfylde de opstillede mål.

Ansvarlighed: Medlemmerne udviser højt engagement, ansvarlighed og ejerskab med hensyn til APOTEKERENs aktiviteter såvel på apoteket og på kædeniveau som over for samarbejdspartnere i branchen. Medlemmerne udviser ligeledes højt engagement og ansvarlighed med hensyn til at motivere og inddrage medarbejderne.

God tone: Medlemmerne bidrager til diskussioner i en god tone med respekt for hinanden, så det sikres, at de rette beslutninger tages på baggrund af medlemmernes fælles interesse.