CSR-vision

Februar 2024

APOTEKERENs CSR-vision: Sundhed, Ansvar og Samfund

I APOTEKEREN arbejder vi målrettet med vores samfundsindsats ud fra FNs 17 Verdensmål. Som et led i kædens indsats for at styrke det samlede arbejde i APOTEKEREN, har vi nøje udvalgt 6 mål. Disse mål er særligt relevante for arbejdet i kæden, samt i relationerne med medlemmerne, medarbejdere og andre samarbejdspartnere.

APOTEKEREN har udvalgt de 6 mål med udgangspunkt i at sætte fokus på de områder, hvor kæden har størst indvirkning og kan bidrage positivt til både samfundet og miljøet.

 

APOTEKERENs CSR-fokuspunkter er:

Nr. 3 Sundhed og velvære – APOTEKEREN understøtter medlemsapotekerne i at skabe et øget sundhedsfokus hos befolkningen, med særlig opmærksomhed på det enkelte individ.

Nr. 4 Kvalitetsuddannelse – En af APOTEKERENs kerneværdier er at bidrage til faglig udvikling hos medlemsapotekerne.

Nr. 5 Ligestilling mellem kønnene – APOTEKEREN prioriterer lige muligheder og rettigheder for alle køn.

Nr. 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst – APOTEKEREN har fokus på at medlemsapotekerne har en sund økonomi til gavn for samfundet og apotekets videre udvikling.

Nr. 10 Mindre ulighed – APOTEKEREN bidrager til medlemsapotekerne kan nå ud til alle samfundsgrupper, med særlig fokus på grupper, der normalt ikke har viden om sundhed og sygdom, for at mindske ulighed.

Nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion – APOTEKEREN bidrager til et bæredygtigt forbrug med fokus på at mindske ressourcespild samt skabe ansvarlige forretningsmetoder.