Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan APOTEKEREN A.m.b.a. (”APOTEKEREN” eller ”vi”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder (herunder tilmelding til nyhedsbrev via vores medlemmers hjemmesider).

 

1. Indsamling af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Hvis du agerer som en af vores professionelle samarbejdspartnere vil vi behandle dine personoplysninger, herunder dit navn, e-mailadresse, dine professionelle informationer (herunder stilling, selskab, etc.), dit telefonnummer, din e-mail. Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger som led i vores legitime interesse i at imødekomme dine forespørgsler og levere de services, som vi tilbyder. Vores retsgrundlag er således databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

Kundeundersøgelser

Vi foretager diverse kundeundersøgelser om det apotek, som du har besøgt, med henblik på at forbedre vores services til dig. I sådanne tilfælde vil vi behandle dit navn, telefonnummer, e-mail, samt de svar du eventuelt måtte afgive i forbindelse med den relevante kundeundersøgelse.

Retsgrundlaget herfor er vores legitime interesse i at kunne udsende kundetilfredshedsundersøgelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Nyhedsbrev

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi med henblik på at kunne levere nyhedsbrevet til dig. Vores formål med dette er at holde dig informeret om generelle nyheder, samt at sende dig markedsføring af produkter og tjenester.

Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

2. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

3. Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

 

4. Modtagere af personoplysninger

Dine personoplysninger videregives til under visse omstændigheder til vores samarbejdspartnere, som leverer ydelser på APOTEKERENs vegne, fx udbyder vores nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på APOTEKERENs vegne og i overensstemmelse med APOTEKERENs instruks.

Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder.

I visse tilfælde er APOTEKEREN databehandler i hvilket tilfælde, APOTEKEREN agerer efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

 

5. Overførsel til tredjelande

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser. Du kan altid henvende dig til os for at få en kopi heraf.​

 

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

7. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

8. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

 

9. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

APOTEKEREN A.m.b.a.
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Telefon: 70 20 14 13
E-mail: apotekeren@apotekerenamba.dk

 

[Version 1.4, 8. december 2022]