Forretningsgrundlag

Visionen for APOTEKEREN er, at medlemsapotekerne skal være kundernes og medarbejdernes foretrukne apoteker – og forretningsmæssigt ledende i branchen. Vores opgave er at skabe resultater for vores medlemmer ved at levere og udvikle ydelser, der øger muligheden for værditilvækst på det enkelte apotek. Det sker bl.a. gennem uddannelse af personale, sortimentsvalg og markedsføringen.

Alle beslutninger vedr. APOTEKERENs strategi samt valg af sortiment og samarbejdspartnere tages på baggrund af vores fire værdier:

De fire værdier understøtter alle vores handlinger i APOTEKEREN og er fundamentet i vores målsætning om at skabe værditilvækst hos det enkelte medlem og dennes apotek.

Find apotek

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoteksoversigt

Kontakt

APOTEKEREN A.m.b.a.
Fruebjergvej 3
Boks 81
2100 København Ø

apotekeren@apotekeren.dk

 

 

Kontakt Sekretariatet